Πολιτική Ποιότητας

Στόχος της εταιρείας Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. είναι η παραγωγη και εμπορία πλαστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, καθώς επίσης η κατασκευή καλουπιών για την παραγωγή πλαστικών που υπερπληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τους πελάτες καθώς και τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπ.

Για τον σκοπό αυτό η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015. Η εφαρμογή του Συστήματος αυτού αποτελεί δέσμευση της Εταιρείας για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του αλλά και για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας αποσκοπώντας στην κατασκευή και εμπορία πλαστικών προϊόντων ανώτερης ποιότητας, τηρώντας την σχετική Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Οι Στόχοι Ποιότητας της εταιρείας Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. τίθενται από το σύνολο της Διοίκησης και είναι οι παρακάτω:

 • Συνεχής βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, σαν αποτέλεσμα της βελτίωσης της συνέπειας όσο αφορά την ικανοποίηση των συμφωνημένων απαιτήσεων του πελάτη σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.
 • Διατήρηση υψηλής ποιότητας στην παραγωγή με σωστό προγραμματισμό, παρακολούθηση και έλεγχο.
 • Αποφυγή σφαλμάτων ποιότητας. Τυχόν σφάλματα αντιμετωπίζονται αμέσως και γίνεται προσπάθεια για την εξάλειψη των πηγών τους.
 • Αυστηρή επιλογή και συνεχής αξιολόγηση των προμηθευτών μας, ώστε να αντιπροσωπεύουμε μόνο τους αξιόπιστους προμηθευτές.
 • Συνεχής ενημέρωση για τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και για τις ανάγκες της αγοράς.
 • Συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας με στόχο την άνοδο του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.
 • Συνεχής βελτίωση του συστήματος μέσω ανασκοπήσεων της διοίκησης.

Η Διοίκηση με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δεσμεύεται ως προς την παροχή των απαιτούμενων πόρων στους εργαζομένους σε αυτήν οι οποίοι με συλλογική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας εγγυούνται την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Αθήνα, 14.05.18

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Α. Κασινάκης

Research & development

We believe that innovation is the most important parameter of our development. For this reason we have high standards in performance, functionality and aesthetic design.
We are ready to work On Any Project, designing new products according to your specifications, offering our advanced technology, our wide know – how and our long experience in Custom Made Projects.
Our factory features sophisticated CNC machinery, a design team with the most recent CAD / CAM programs and the most advanced systems of measurement, control and automation, with an In-house RD department.
We can respond to any demand by designing and producing new products.

TERMS OF USE

TERMS OF USE

1. Οbject of the present

The present website http://www.kassinakis.gr belongs to the Company under the name «P.E KASSINAKIS S.A », with V.AT number 998277300 , that resides in Aigaleo, road 6 Lycavittou (henceforth “Company”). In the present are included at an explicit and comprehensible way, the terms of use of the present website. Any other terms are explicitly excluded. The network place http://www.kassinakis.gr had been created in order to offer information and services in his users.

The use of the network place http://www.kassinakis.gris regulated by the present terms and conditions, which the users are called to read carefully and to arrange with them. The use of network place socialab.gr involves the unconditional acceptance of present terms and conditions.


2. Disclaimer of Responsibility

The network place http://www.kassinakis.gr can, for any reason and without warning, change these Terms but it will proceed to any possible effort in order to indicate any changes in these terms with a notice in the initial page. The continuous use of this web page from the side of users following the date of validity of any change in these Terms will be considered as acceptance by the users of this change.

While the network place http://www.kassinakis.gr makes all the efforts in order to include precise and up to date information, we make no statement, direct or indirect, neither we give no guarantee, direct or indirect, with regard to the precision or the plenitude of information that is given in the present web page and we declare that we don’t have any responsibility on the use of the present web page or other web page that is connected with this and we provide no guarantee, direct or indirect, that the content of the web page will always be up to date, accurate, without faults, will correspond in the requirements of users and that the results that will occur from this use will be reliable, precise and without faults.  

All users agree that each access and use of the present web page and each web page that is connected with this, as their content, are used with their own responsibility. Neither the network place http://www.kassinakis.gr neither other third party that is related with the creation, the production or the distribution of the present web page or other web page that is connected with this, bring the least responsibility for any direct, secondary, consequent, indirect or other additional damage that can result from the access, use or weakness to use the present web page or any other web page that is connected with this, or for errors or failures that exist in their content. The use of information that is received or stored from or via this web page lies exclusively in the judgement and it constitutes the responsibility of the user. The user accepts that he should evaluate the content and that he is aware of any risk that may be caused by the use of any content.

Ιt is agreed that in the event that any claim, administrative or judiciary arising from any kind of infringement of visitor, will be filed against this website, the visitor undertakes the obligation to intervene in the relative caused process and additionally to compensate the website in the event that it is required to pay compensation or other expenses.

3. INTELLECTUAL PROPERTY

The copyrights of the content of this website, including but not limited to all documents, files, texts, images, graphics, accessories, and the code contained therein, as well as the overall image of the website, are intellectual and industrial property of this site unless otherwise stated and is protected by the relevant provisions of Greek, E.U. and international law.

All logos and trademarks of the website cannot be used or reproduced without the prior written consent of the Company.
Unless otherwise stated, the copying for commercial purposes, modification or reproduction of part or all of the contents of this website in any form based on it and / or its content or the integration on other websites of electronic systems recovery, is prohibited. No link to this site can be included on any other website without the prior written approval of the Company.

The user agrees and undertakes not to use http://www.kassinakis.gr to:

 • Send, post or transmit in any way any content that is or may be judged for any reason unethical (offends good morals, social values, etc.) or unlawful or, in general, offends, or damages the Company or anyone third party and their legal interest,
 • Mission, publication or transmission in any way of any content for which the users do not have the right of transmission according to the law or the valid conventions, (as internal information, property and confidential information that was acquired or revealed as part of labour relations or that is covered by agreements of confidentiality), as well as any content which violates any license, commercial signal, commercial secret, intellectual rights or other third party’s property rights or contain malicious software aiming at the interruption, the cause of damage, the destruction of the equipment of operation of any software or computers’ software
 • Any other intentional or unintentional violation of applicable law,
 • Any collection or storage of personal data about other users.

Without prejudice to any other right of the Company, any use contrary to the foregoing may result in the discontinuance of the services provided without notice. The user agrees that the administration, employees, partners and shareholders of the Company are not liable for any breach of the above obligations by the User.

4. WEBSITES OF THIRD PARTIES AND CONTENT

Some of the contents of this website may be held by third parties, (e.g. articles, data or quotes), or hypertext links that lead to websites owned by third parties. These third parties have full liability, (civil or criminal), for the security lawfulness or validity of the content of their websites and services, excluding any liability of the Company.

The Company can not guarantee that users of this site have any right to use the content held by third parties that is available on this website. Users must obtain permission from the third party before using or storing the content in question. Copyright-protected content can not be changed, as it can not change any author notice or copyright notice appearing on it without first obtaining the necessary consents.


5. SOFTWARE TRANSPORT

The use of the software downloaded from this web site is solely for the judgment and evaluation of the potential risks of the user, who will have to ensure that the software downloaded from this website to his / her personal computer is compatible with the computer and does not contain viruses.


6. CHANGES TO THE WEB SITE

The Company reserves the right to change or withdraw any part or the entire web site at any time without prior notice. Any changes will apply from the next time the user visits the site. Users of this site are not entitled to any compensation because they are unable to use the services offered by it.

7. Personal Data


We consider it extremely important to protect the personal data of those who collaborate or appeal to our company in any way. That is why we have taken the necessary steps to comply with all the rules on the protection of personal data. We handle "personal data" in accordance with the rules and requirements of the European Regulation on the Protection of Personal Data (EU 2016/679) as well as any other directive and applicable local legislation in relation to the custody, processing, access and transfer of personal data data. Our company is fully in line with the above laws and regulations, having taken all appropriate technical and organizational measures for the security of personal data that it legally processes.

The website http://www.kassinakis.gr does not collect personal data with you, as it does not provide you with a way to grant us through it, even if you wish.

 • Security
  Our Company uses technology, security measures and protection programs in line with international market standards. However, it is your responsibility to ensure that the computer you are using is sufficiently secure and protected against malicious software such as Trojan, virus, etc. You should be aware that without sufficient security measures (eg, safe browser setup, virus software update, effective firewall, no software from dubious sources, etc.) there is a risk that the data and codes you use to protect access to your data, disclose to unauthorized persons.
 •  Updating the privacy statement
  From time to time, the Company may revise the content of the privacy notice on the site. These changes will be displayed immediately on this page. The continued use of our site will indicate your consent to the use of its new features.

8. How to contact the Company

If you wish to contact our company you can write to the following e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by phone at 2105695111 or by writing to the address mentioned above.

9. Automatically collected Information and Cookies

We do not automatically collect information through our website and we do not use cookies and other automated technologies.

10. Applicable Law - Jurisdiction

These terms are governed by Greek law. Any dispute that may arise in relation to the operation and use of the website, unless the consensual settlement is possible, the Courts of Athens are competent. For any dispute regarding the interpretation and application of these terms and conditions and any other matter relating to the use of this website, applicable law is Greek law.

11. OTHER TERMS

Privacy is governed by the principles of EU Regulation 2016/679 and the relevant applicable National Law.

If any of these terms of use will be in violation of applicable law, it shall automatically cease to apply, without in any way prejudicing the validity of the other terms.

The Company may conclude an agreement for the assignment of its obligations to an appropriate third party. All notifications must be made in writing by hand or by post.

The above terms constitute the full agreement with the Company, which reserves the right to modify or renew or delete all terms herein without any notice. Modification or renewal will apply once this text is updated.

October 2018

Company's Profile

Since the beginning of the 1960’s P.E.KASSINAKIS SA has specialized in the processing of plastic materials.

 TRADITION

The area of expertise includes the production of high quality electrical conduit systems, conduits for special applications, cable trunking systems and in general all products concerning the cable management.
The company is also known for its production of technical plastic parts of high precision, fulfilling every unique demand of our customers.

THE ART OF PRECISION

In our 9000 m2 industrial facilities, the methods of production, -Extrusion, Injection, Molding - involve the most modern machinery and production know – how.

SOLUTIONS

Our goal is to build up solid cooperation with our partners by offering Top Quality Products, On Time Delivery and a Friendly Approach to every customer.


Our Commitment:
Our Cable Management Systems are the result of many years’ experience and continuous development from people who understand the needs of designers, installers and end-users.
The flexibility of our Cable Management System is the perfect solution for fast changing environments.
It is our commitment to produce by setting new standards in safety, performance and aesthetic appeal.
We do more than to meet with our client’s expectations.
We foresee them.

Έργα που μας εμπιστεύτηκαν

Τα προϊόντα KASSINAKIS έχουν μπει στα μεγαλύτερα έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Κάποια από τα τελευταία έργα είναι:

 • Mercedes Benz Στουτγάρδη
 • Νοσοκομείο Λευκάδας
 • Αεροπορική Βάση Χανίων
 • Λιμάνι Μυκόνου
 • Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών
 • Φυλακές Λασιθίου
 • Μουσείο Μπενάκη
 • Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Fix
 • Παραολυμπιακοί Αγώνες Βραζιλία
 • Οφθαλμιατρείο Αθηνών
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Εθνική Τράπεζα
 • Supermarket Βερόπουλος
 • Γηροκομείο Δήμου Αργοστολίου
 • 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Πάτρας
 • Κέντρο Σπαστικών Παιδιών Πάτρας
 • Κόρινθος Power ΑΕ – Motor Oil
 • Σταματίου Χ. & Υιοί ΑΕΒΕ
 • Pipelife Ελλάς ΑΕ
 • 31ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πατήσια
 • 6ο Νηπιαγωγείο Γέρακα
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα
 • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
 • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας
 • Λιμάνι Πειραιά
 • Lidl Super Market
 • Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Εnvironmental Μanagement

Environmental protection is a matter which concerns us all; KASSINAKIS S.A. always with a sense of responsibility towards society supports the introduction of environmental consciousness in industrial production. As a pioneer in the industry of electrical materials KASSINAKIS S.A. developed a certified integrated environmental management system in accordance with the standard EN ISO 14001: 2004. Fellow travelers in this effort are the human resources of the company which supports the orientation and philosophy.
KASSINAKIS S.A. adopting integrated policy contributes directly to minimize or eliminate any impact on the environment from any operation of the company, providing significant funds to green investments.