Μούφα

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE®, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE® και COSMOFLEX®, τα Στεγανά Κουτιά διακλάδωσης και τους Στεγανούς Διακόπτες / Πρίζες σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων) με βαθμό προστασίας >IP 65.

Διαβάστε Περισσότερα

Στηρίγματα

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE®, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE® και COSMOFLEX®, τα Στεγανά Κουτιά διακλάδωσης και τους Στεγανούς Διακόπτες / Πρίζες σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων) με βαθμό προστασίας >IP 65.

Διαβάστε Περισσότερα

Kαμπύλες

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE®, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE® και COSMOFLEX®, τα Στεγανά Κουτιά διακλάδωσης και τους Στεγανούς Διακόπτες / Πρίζες σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων) με βαθμό προστασίας >IP 65.

Διαβάστε Περισσότερα

Γωνία 90°

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE®, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE® και COSMOFLEX®, τα Στεγανά Κουτιά διακλάδωσης και τους Στεγανούς Διακόπτες / Πρίζες σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων) με βαθμό προστασίας >IP 65.

Διαβάστε Περισσότερα

Tαφ

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE®, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE® και COSMOFLEX®, τα Στεγανά Κουτιά διακλάδωσης και τους Στεγανούς Διακόπτες / Πρίζες σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων) με βαθμό προστασίας >IP 65.

Διαβάστε Περισσότερα

Στηρίγματα Ω

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE®, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE® και COSMOFLEX®, τα Στεγανά Κουτιά διακλάδωσης και τους Στεγανούς Διακόπτες / Πρίζες σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων) με βαθμό προστασίας >IP 65.

Διαβάστε Περισσότερα