Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η επιχείρηση ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» προϋπολογισμού 150 εκατ. Ευρώ. Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.