Πολιτική Ποιότητας

Στόχος της εταιρείας Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. είναι η παραγωγη και εμπορία πλαστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, καθώς επίσης η κατασκευή καλουπιών για την παραγωγή πλαστικών που υπερπληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τους πελάτες καθώς και τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπ.

Για τον σκοπό αυτό η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015. Η εφαρμογή του Συστήματος αυτού αποτελεί δέσμευση της Εταιρείας για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του αλλά και για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας αποσκοπώντας στην κατασκευή και εμπορία πλαστικών προϊόντων ανώτερης ποιότητας, τηρώντας την σχετική Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Οι Στόχοι Ποιότητας της εταιρείας Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. τίθενται από το σύνολο της Διοίκησης και είναι οι παρακάτω:

 • Συνεχής βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, σαν αποτέλεσμα της βελτίωσης της συνέπειας όσο αφορά την ικανοποίηση των συμφωνημένων απαιτήσεων του πελάτη σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.
 • Διατήρηση υψηλής ποιότητας στην παραγωγή με σωστό προγραμματισμό, παρακολούθηση και έλεγχο.
 • Αποφυγή σφαλμάτων ποιότητας. Τυχόν σφάλματα αντιμετωπίζονται αμέσως και γίνεται προσπάθεια για την εξάλειψη των πηγών τους.
 • Αυστηρή επιλογή και συνεχής αξιολόγηση των προμηθευτών μας, ώστε να αντιπροσωπεύουμε μόνο τους αξιόπιστους προμηθευτές.
 • Συνεχής ενημέρωση για τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και για τις ανάγκες της αγοράς.
 • Συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας με στόχο την άνοδο του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.
 • Συνεχής βελτίωση του συστήματος μέσω ανασκοπήσεων της διοίκησης.

Η Διοίκηση με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δεσμεύεται ως προς την παροχή των απαιτούμενων πόρων στους εργαζομένους σε αυτήν οι οποίοι με συλλογική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας εγγυούνται την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Αθήνα, 14.05.18

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Α. Κασινάκης

Έρευνα και ανάπτυξη

Πιστεύουμε ότι η καινοτομία είναι η πιο σημαντική παράμετρος της ανάπτυξης μας. Για το λόγο αυτό έχουμε υψηλά πρότυπα  απόδοσης, λειτουργικότητας και αισθητικής.
Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για την υλοποίηση οποιουδήποτε σχέδιού, το σχεδιασμό νέων προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, προσφέροντας την προηγμένη τεχνολογία μας και μακρόχρονη εμπειρία μας σε custom made προγράμματα.
Το εργοστάσιό μας διαθέτει εξελιγμένα μηχανήματα CNC, μια ομάδα μελέτης με τα πιο πρόσφατα προγράμματα CAD / CAM και τα πιο προηγμένα συστήματα μέτρησης, ελέγχου και αυτοματισμού, με ένα εσωτερικό τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.
Μπορούμε να ανταποκριθούμε  σε οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με  το σχεδιασμό και την παραγωγή νέων προϊόντων.

Χρήση Διαδικτυακής Τοποθεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο διαδικτυακός μας τόπος, http://www.kassinakis.gr , δικαιούχος του οποίου είναι η εταιρία με την επωνυμία «Π.Ε ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής , οδός Λυκαβηττού αρ. 6 με Α.Φ.Μ 094381560 (εφεξής και χάριν συντομίας η "Εταιρία") παρέχει τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας υπό τους παρόντες αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου παρακαλείται να διαβάσει προτού προβεί στη χρήση του. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης οφείλει να μην προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του, προκειμένου να εξεταστούν, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

1. Εισαγωγή

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου πλήθος πληροφοριών σχετικών με τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό και των όρων παροχής τους, καθώς και διαφημίσεων. Πληροφορεί επίσης τους χρήστες για τη δυνατότητα επικοινωνίας τους με την εταιρία, παρέχοντάς τους όλα τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή και με κάθε δυνατό τρόπο, προκειμένου να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους μαζί μας ή να εκφράσουν τα αιτήματά τους, παράπονα, απόψεις κλπ. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον ιστότοπο στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

2.Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου, αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του ιστότοπου, παρέχεται «όπως έχει» και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την ορθότητα των πληροφοριών, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του ιστότοπου. Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπρόσθετα, ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει άλλους επισκέπτες/χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου.

Ο χρήστης/επισκέπτης που επισκέπτεται τον ιστότοπο ενημερώνεται για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία Π.Ε ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε και για τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να λάβει τις υπηρεσίες αυτές. Αν ο χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την εταιρία μας, είτε για να λάβει κάποια από τις υπηρεσίες μας, είτε για να πραγματοποιήσει συνεργασία μαζί μας, είτε για να εκφράσει αίτημα, παράπονο, αναφορά κλπ, θα πρέπει να απευθυνθεί σ’ εμάς μέσω κάποιου από τους τρόπους επικοινωνίας που αναγράφονται στον παρόντα ιστότοπο.

Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Εταιρία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του ιστότοπου φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

3. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρίας

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι υπηρεσίες του ιστότοπου να παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς τεχνικά προβλήματα. Επιπρόσθετα, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα και υποχρεούται να λάβει σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EU GDPR) 679/2016, με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ιστότοπου ή καταστεί δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers), παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του ιστότοπου, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία του.

Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του ιστότοπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

4. Αποκλεισμός Ευθύνης Για Τις Παρεχόμενες Πληροφορίες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και αφορούν στις υπηρεσίες της εταιρίας προέρχονται από την Εταιρία. Αντιθέτως, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στον ιστότοπο, καθώς επίσης και την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα. Περαιτέρω, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του τρίτου διαφημιζόμενου. Οι διαφημίσεις που τυχόν αναρτώνται στην ιστοσελίδα δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρίας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων ή για την προτίμηση κάποιου διαφημιζόμενου προϊόντος. Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο με δική του πρωτοβουλία.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται, δε, στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Η Εταιρία πάντα στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, πλήρη και αληθή. Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτή θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτου) του συνόλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

6. Προσωπικά Δεδομένα

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων συνεργάζονται ή απευθύνονται στην εταιρία μας με οποιοδήποτε τρόπο. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Χειριζόμαστε τα «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με τους κανόνες και επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) καθώς και κάθε άλλη οδηγία και εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους παραπάνω νόμους και Κανονισμό έχοντας λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που νόμιμα επεξεργάζεται.

Η ιστοσελίδα της http://www.kassinakis.gr ,δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, δεδομένου και ότι δεν σας παρέχει τρόπο να μας τα χορηγήσετε μέσω αυτής, ακόμα και αν το επιθυμείτε.

Ασφάλεια

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί τεχνολογία, μέτρα ασφάλειας και προγράμματα προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατεύσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Ενημέρωση της δήλωσης περί απορρήτου

Κατά διαστήματα η Εταιρία ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της δήλωσης ειδοποίησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα. Η συνεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη χρήση των νέων στοιχείων της.

Πως να επικοινωνήσετε με την Εταιρία

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας μπορείτε γραπτώς στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ. 2105695111 ή με επιστολή στην διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

7. Αυτόματα συλλεγόμενες Πληροφορίες και Cookies

Δεν συλλέγονται πληροφορίες αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας μας και δεν χρησιμοποιούμε cookies και άλλες αυτόματες τεχνολογίες.


8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

9. Λοιποί Όροι

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό Εθνικό εφαρμοστικό Νόμο.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η Εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως, δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

 

Οκτώβριος 2018

 

 

 

 

 

Eταιρεία

Η εταιρεία KASSINAKIS SA ιδρύθηκε το 1964 από τον κ. Πέτρο Κασινάκη. Είναι μία ελληνική εταιρεία η οποία έχει καθιερωθεί, ως πρωτοπόρος στην παραγωγή και διάθεση συστημάτων διαχείρισης καλωδίων υψηλής ποιότητας.
Η ποιότητα και η αξιοπιστία των προϊόντων της, καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των σύγχρονων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Όλα τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, τηρώντας τις απαιτήσεις των αρχών Ολικής Ποιότητας. Με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και ανταποκρίνονται με ασφάλεια στις απαιτήσεις των σύγχρονων αγορών.
Η τεχνογνωσία και η πολύχρονη εμπειρία της KASSINAKIS SA, βασισμένη στην έρευνα, ανάπτυξη  και την παραγωγή, την καθιστά έναν από τους ηγετικούς κατασκευαστές Ηλεκτρολογικού Υλικού υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα.

Παράδοση  στην ποιότητα

Από τις αρχές της ίδρυσής της η εταιρεία KASSINAKIS έχει εξειδικευτεί στην επεξεργασία συνθετικών υλών, με την μέθοδο της έκχυσης (Injection)  και την μέθοδο της εξώθησης (extrusion)  περιλαμβάνοντας την παραγωγή Ηλεκτρολογικών σωλήνων, Πλαστικών προφίλ, Σωλήνων ειδικών εφαρμογών, καθώς επίσης και Ηλεκτρολογικά Κουτιά.
Η εταιρεία είναι επίσης διεθνώς γνωστή για την παραγωγή τεχνικών πλαστικών εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας.

Η τέχνη της ακρίβειας

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας  9000 m2 λειτουργεί καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα με υπερσύγχρονα μηχανήματα και καινοτόμο εξοπλισμό, οργανωμένος αποθηκευτικός  χώρος, καθώς και λειτουργικά γραφεία για τις διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης.
Η υποδομή αυτή μας δίνει την δυνατότητα κάθε μέρα να παράγουμε περισσότερο από 1000 km σωλήνες καθώς και άλλα τεχνικά προϊόντα , τα οποία υπερκαλύπτουν την ελληνική αγορά και εξάγονται σε όλο τον κόσμο.

Λύσεις

Στόχος μας είναι η δημιουργία καλής συνεργασίας με τους εταίρους μας, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας,  με έγκαιρη παράδοση και  φιλική προσέγγιση σε κάθε πελάτη.

Η δέσμευσή μας:

Τα Συστήματα Διαχείρισης Καλωδίων και τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας μας είναι το αποτέλεσμα εμπειρίας και  συνεχούς  ανάπτυξη πολλών ετών, από ανθρώπους που κατανοούν τις ανάγκες των σχεδιαστών, των εγκαταστατών και τελικώς χρηστών.

Η ευελιξία του Συστήματος Διαχείρισης καλώδιο μας είναι η τέλεια λύση για περιβάλλοντα και χώρους  που απαιτούν γρήγορη αλλαγή και προσαρμογή σε νέες απατήσεις.
Είναι δέσμευσή μας να παράγουμε προϊόντα θέτοντας νέα πρότυπα στην ασφάλεια, τις επιδόσεις και την αισθητική.

Επιδιώκουμε  να κάνουμε περισσότερα από το απλώς να πληρούμε  με τις προσδοκίες των πελατών μας.  Επιδιώκουμε να τις προβλέπουμε εκ των πρότερων.

Έργα που μας εμπιστεύτηκαν

Τα προϊόντα KASSINAKIS έχουν μπει στα μεγαλύτερα έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Κάποια από τα τελευταία έργα είναι:

 • Mercedes Benz Στουτγάρδη
 • Νοσοκομείο Λευκάδας
 • Αεροπορική Βάση Χανίων
 • Λιμάνι Μυκόνου
 • Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών
 • Φυλακές Λασιθίου
 • Μουσείο Μπενάκη
 • Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Fix
 • Παραολυμπιακοί Αγώνες Βραζιλία
 • Οφθαλμιατρείο Αθηνών
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Εθνική Τράπεζα
 • Supermarket Βερόπουλος
 • Γηροκομείο Δήμου Αργοστολίου
 • 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Πάτρας
 • Κέντρο Σπαστικών Παιδιών Πάτρας
 • Κόρινθος Power ΑΕ – Motor Oil
 • Σταματίου Χ. & Υιοί ΑΕΒΕ
 • Pipelife Ελλάς ΑΕ
 • 31ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πατήσια
 • 6ο Νηπιαγωγείο Γέρακα
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα
 • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
 • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας
 • Λιμάνι Πειραιά
 • Lidl Super Market
 • Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Περιβαλλοντική διαχείρηση

Η «Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε.» βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας πλαστικών και ηλεκτρολογικού υλικού, δεσμεύεται σε θέματα Περιβάλλοντος Και οι Ενέργειες που ακολουθούνται Στοχεύουν στην Αύξηση της Εκτίμησης και της Εμπιστοσύνης των Πελατών, των Γειτόνων, των Αρμοδίων Αρχών, των Εργαζομένων, των Μετόχων μας και γενικότερα της Κοινωνίας προς την Εταιρεία μας.

Η Εταιρεία Δεσμεύεται να Προστατεύει το Περιβάλλον, να Συμμορφώνεται με τη Σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να Βελτιώνει Συνεχώς την Περιβαλλοντική της Επίδοση.

Κατά την Παραγωγή των Προϊόντων και Παροχή των Υπηρεσιών μας, Σκοπός όλων μας είναι να Χρησιμοποιούμε Πρώτες Ύλες και Ενέργεια με τον Πλέον Αποδοτικό Τρόπο, καθώς και η Μείωση των Παραγόμενων Αποβλήτων.

Κατά την Ανάπτυξη Νέων Διεργασιών, Προϊόντων και Υπηρεσιών Ενεργούμε Σύμφωνα με τους παραπάνω Σκοπούς και Δεσμεύσεις. Για την Ικανοποίηση των παραπάνω, η Εταιρεία Υιοθετεί το πλαίσιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που παρέχει το Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πρότυπο EN / ISO 14001:2015 το οποίο και περιγράφεται στα σχετικά έγγραφα της Εταιρείας.

Η Διοίκηση Καλλιεργεί κατάλληλη Νοοτροπία ώστε Όλο το Προσωπικό της Εταιρείας να Ενστερνισθεί την Παρούσα Πολιτική Περιβάλλοντος και με τη σειρά του να συμβάλλει στη Συνεχή Βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσής της. Η Λειτουργία του Συστήματος Υποστηρίζεται απόλυτα από τη Διοίκηση της Εταιρείας, με την παροχή των απαιτούμενων πόρων, η οποία και είναι Υπεύθυνη για τον Εποπτικό Έλεγχο και την Αποτελεσματικότητά του.

Η Ανώτατη Διοίκηση έχει Αναθέσει στον Υπεύθυνο Περιβάλλοντος την Ευθύνη συνεχώς να Αναγνωρίζει, Αναλύει & Αξιολογεί τις Περ/κές Πλευρές και Επιπτώσεις της Εταιρείας, να Προλαμβάνει και να να Προτείνει Διορθωτικές Κινήσεις για την επίλυση Προβλημάτων σχετικά με το Περιβάλλον, και να Φροντίζει για την Επιτυχημένη Εφαρμογή των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Στόχος της Εταιρείας είναι η Προώθηση των θεμάτων Περιβάλλοντος και στους Προμηθευτές, Εργολάβους και Συνεργάτες της Εταιρείας έτσι ώστε και αυτοί να Ακολουθούν την Παρούσα Πολιτική.

Αιγάλεω Αττικής, 14.05.2018

ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ