Πιστοποιήσεις προϊόντων

Όλα τα προϊόντα KASSINAKIS υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οδηγιών και Προτύπων όπως 2006/95/ΕΚ και 2002/95/ΕΚ και φέρουν την Πιστοποίηση Προϊόντος Σήμανση CE.