Πιστοποίηση

Για την KASSINAKIS αποτελεί θεμελιώδη αρχή η ασφάλεια στον τομέα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Όλοι οι πλαστικοί σωλήνες υπόκεινται σε τεστ αντοχής ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής τους. Αυτό σημαίνει ότι η συμμόρφωση με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα πρότυπα αποτελεί προτεραιότητα και δέσμευση για εμάς.

Όλα μας τα προϊόντα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οδηγιών και Προτύπων όπως: (2006/95/EK και 2002/95ΕΚ) και φέρουν νόμιμα την σήμανση πιστότητας CE.

Επιπροσθέτως πιστοποιούνται από τους διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς και Ελληνικούς φορείς όπως το ΕΛΚΕΠΗΥ. Ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο με τον πιο σύγχρονο βιομηχανικό εξοπλισμό και πάντα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί όλες οι δραστηριότητες και διαδικασίες της εταιρείας όπως: προμήθεια υλικών, σχεδιασμό νέων προϊόντων, παραγωγή και τελική διάθεση.

Vde Ce
ISO 14001
ISO 9001